Antagningspoäng för Masterprogram i beräkningsfysik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-47834

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i beräkningsfysik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 14 personer till Masterprogram i beräkningsfysik vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm