Antagningspoäng för Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-77296

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

16

Under VT2018 sökte 35 personer till Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 10 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 4 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm