Antagningspoäng för Masterprogram i didaktik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-34092

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i didaktik vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 67 personer till Masterprogram i didaktik vid Stockholms universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 1 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 1 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm