Antagningspoäng för Masterprogram i finansmatematik och finansiell ekonomi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-48427

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i finansmatematik och finansiell ekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 61 personer till Masterprogram i finansmatematik och finansiell ekonomi vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm