Antagningspoäng för Masterprogram i folkhälsa: samhälleliga och individuella perspektiv vid Stockholms universitet

Programkod: SU-71057

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i folkhälsa: samhälleliga och individuella perspektiv vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 100 personer till Masterprogram i folkhälsa: samhälleliga och individuella perspektiv vid Stockholms universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 7 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm