Antagningspoäng för Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet vid Stockholms universitet

Programkod: SU-48425

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 34 personer till Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 11 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 10 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm