Antagningspoäng för Masterprogram i förskoledidaktik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-61811

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i förskoledidaktik vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

37

Under HT2018 sökte 124 personer till Masterprogram i förskoledidaktik vid Stockholms universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 5 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 2 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm