Antagningspoäng för Masterprogram i geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet

Programkod: SU-59123

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 28 personer till Masterprogram i geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm