Antagningspoäng för Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring vid Stockholms universitet

Programkod: SU-32095

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

354

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 354 personer till Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring vid Stockholms universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 8 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm