Antagningspoäng för Masterprogram i historiska studier, inriktning historia vid Stockholms universitet

Programkod: SU-12244

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i historiska studier, inriktning historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 44 personer till Masterprogram i historiska studier, inriktning historia vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 10 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 8 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm