Antagningspoäng för Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet

Programkod: SU-58623

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 45 personer till Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm