Antagningspoäng för Masterprogram i IT-projektledning vid Stockholms universitet

Programkod: SU-43332

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i IT-projektledning vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 476 personer till Masterprogram i IT-projektledning vid Stockholms universitet varav 207 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 56 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 53 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm