Antagningspoäng för Masterprogram i journalistik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-18401

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i journalistik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 155 personer till Masterprogram i journalistik vid Stockholms universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 6 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 4 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm