Antagningspoäng för Masterprogram i karriärutveckling och vägledning vid Stockholms universitet

Programkod: SU-34811

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i karriärutveckling och vägledning vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 99 personer till Masterprogram i karriärutveckling och vägledning vid Stockholms universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 3 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 5 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm