Antagningspoäng för Masterprogram i kvartärgeologi och klimatutveckling vid Stockholms universitet

Programkod: SU-58625

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i kvartärgeologi och klimatutveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 31 personer till Masterprogram i kvartärgeologi och klimatutveckling vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm