Antagningspoäng för Masterprogram i latinamerikastudier vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07192

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i latinamerikastudier vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 50 personer till Masterprogram i latinamerikastudier vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 7 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm