Antagningspoäng för Masterprogram i ledarskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-34833

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i ledarskap vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

380

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 380 personer till Masterprogram i ledarskap vid Stockholms universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 20 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm