Antagningspoäng för Masterprogram i litteraturvetenskap, allmän och svensk inriktning vid Stockholms universitet

Programkod: SU-14007

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i litteraturvetenskap, allmän och svensk inriktning vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

23

Under HT2014 sökte 55 personer till Masterprogram i litteraturvetenskap, allmän och svensk inriktning vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 11 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 10 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm