Antagningspoäng för Masterprogram i management, organisation och samhälle vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31442

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i management, organisation och samhälle vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

554

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 554 personer till Masterprogram i management, organisation och samhälle vid Stockholms universitet varav 145 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm