Antagningspoäng för Masterprogram i matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-48416

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 50 personer till Masterprogram i matematik vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm