Antagningspoäng för Masterprogram i materialkemi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-54929

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i materialkemi vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 34 personer till Masterprogram i materialkemi vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 46% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm