Antagningspoäng för Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia vid Stockholms universitet

Programkod: SU-12838

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 18 personer till Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 38% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm