Antagningspoäng för Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-18418

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 231 personer till Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm