Antagningspoäng för Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat vid Stockholms universitet

Programkod: SU-49556

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 22 personer till Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm