Antagningspoäng för Masterprogram i mikrobiologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-56534

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen VT2015 hade utbildningen Masterprogram i mikrobiologi på Stockholms universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

3

Under VT2015 sökte 0 personer till Masterprogram i mikrobiologi vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Masterprogram i mikrobiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2014 sökte 48 personer till Masterprogram i mikrobiologi vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm