Antagningspoäng för Masterprogram i miljö- och hälsoskydd vid Stockholms universitet

Programkod: SU-58671

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i miljö- och hälsoskydd vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 99 personer till Masterprogram i miljö- och hälsoskydd vid Stockholms universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm