Antagningspoäng för Masterprogram i miljövård och fysisk planering vid Stockholms universitet

Programkod: SU-58632

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i miljövård och fysisk planering vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 122 personer till Masterprogram i miljövård och fysisk planering vid Stockholms universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm