Antagningspoäng för Masterprogram i miljövetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-70217

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i miljövetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 77 personer till Masterprogram i miljövetenskap vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm