Antagningspoäng för Masterprogram i molekylär biofysik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-53559

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i molekylär biofysik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 16 personer till Masterprogram i molekylär biofysik vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm