Antagningspoäng för Masterprogram i musikvetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-14931

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i musikvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 17 personer till Masterprogram i musikvetenskap vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm