Antagningspoäng för Masterprogram i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-33612

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i nationalekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

372

Antagna urval 1

54

Antagna urval 2

39

Under HT2014 sökte 372 personer till Masterprogram i nationalekonomi vid Stockholms universitet varav 129 i första hand. Totalt antogs 54 personer i det första urvalet varav 22 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 14 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm