Antagningspoäng för Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64158

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

2

Under VT2015 sökte 0 personer till Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under VT2014 sökte 5 personer till Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm