Antagningspoäng för Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-67245

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 21 personer till Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm