Antagningspoäng för Masterprogram i nutrition vid Stockholms universitet

Programkod: SU-65262

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i nutrition vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 85 personer till Masterprogram i nutrition vid Stockholms universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 2 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm