Antagningspoäng för Masterprogram i pedagogik med inriktning mot hälsa vid Stockholms universitet

Programkod: SU-34812

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i pedagogik med inriktning mot hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 45 personer till Masterprogram i pedagogik med inriktning mot hälsa vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 3 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 2 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm