Antagningspoäng för Masterprogram i samhällsplanering vid Stockholms universitet

Programkod: SU-32093

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i samhällsplanering vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

26

Under HT2018 sökte 258 personer till Masterprogram i samhällsplanering vid Stockholms universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 10 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 42% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm