Antagningspoäng för Masterprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-37424

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

21

Under HT2018 sökte 121 personer till Masterprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm