Antagningspoäng för Masterprogram i socialt arbete vid Stockholms universitet

Programkod: SU-41067

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i socialt arbete vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

26

Under HT2018 sökte 142 personer till Masterprogram i socialt arbete vid Stockholms universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 4 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 3 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm