Antagningspoäng för Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk vid Stockholms universitet

Programkod: SU-20714

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 1 personer till Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 33% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm