Antagningspoäng för Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk lingvistik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-20768

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk lingvistik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 39 personer till Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk lingvistik vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 33% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm