Antagningspoäng för Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-20766

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 47 personer till Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm