Antagningspoäng för Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-20720

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 13 personer till Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm