Antagningspoäng för Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-20721

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 12 personer till Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm