Antagningspoäng för Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-20290

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2018 sökte 8 personer till Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm