Antagningspoäng för Masterprogram i statistik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-39619

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under HT2018 sökte 93 personer till Masterprogram i statistik vid Stockholms universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm