Antagningspoäng för Masterprogram i statsvetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42490

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

379

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 379 personer till Masterprogram i statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm