Antagningspoäng för Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42491

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

263

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

21

Under HT2018 sökte 263 personer till Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 4 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 6 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm