Antagningspoäng för Masterprogram i teoretisk fysik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-47836

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i teoretisk fysik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 15 personer till Masterprogram i teoretisk fysik vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm