Antagningspoäng för Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31444

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

575

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 575 personer till Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning vid Stockholms universitet varav 195 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 16 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm