Antagningspoäng för Multidisciplinary Master's Programme in Demography vid Stockholms universitet

Programkod: SU-38692

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Multidisciplinary Master's Programme in Demography vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 39 personer till Multidisciplinary Master's Programme in Demography vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 38% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm